Een woonvisie voor Bodegraven-Reeuwijk

woonvisie 2015-2020

 

Gemeente(n):Gemeente Bodegraven-Reeuwijk (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Woonbeleid
Type(s):Beleidsnota, Persbericht / Nieuwsbericht
Waardering:waardering (2 waarderingen)

 

In de woonvisie legt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk haar visie op wonen vast voor de periode 2015 tot 2020. De gemeente heeft niet eerder een woonvisie opgesteld. Er zijn drie concrete redenen om dat nu wel te doen. Ten eerste is in het Coalitieakkoord 2014-2018 Verbindend Besturen afgesproken een woonvisie voor de gemeente op te stellen en uiterlijk begin 2016 nieuwe prestatieafspraken te maken met de corporaties.

 

De herziene Woningwet gaat er ten tweede vanuit dat een gemeente het woonbeleid vastlegt in een beleidsdocument. Dit verplicht corporaties tot het maken van prestatieafspraken met de gemeente. Ten derde vormt de woonvisie de basis voor het woonbeleid in de gemeente en voor de regionale afstemming van het woonbeleid en de woningbouwprojecten. De woonvisie werd samen met alle lokale belangengroepen (waaronder de dorpsraden, sociale wijkteams en Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk) gemaakt. Dat gebeurde in zes verdiepingsbijeenkomsten met verschillende thema's zoals duurzaamheid, zorg en welzijn en betaalbaarheid.

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !