Informatie over de databank

Het VNG Informatiecentrum verzamelt in deze databank praktijkvoorbeelden van gemeenten, zodat gemeenten kennis en ervaring kunnen uitwisselen. De praktijkvoorbeelden bestrijken vrijwel alle gemeentelijke beleidsterreinen.

 

Hoe werkt het?

De databank praktijkvoorbeelden wordt via twee kanalen gevuld:

1. Gemeenten (raadsleden, gemeenteambtenaren, wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers) kunnen zelf praktijkvoorbeelden naar de VNG sturen en de VNG voegt deze praktijkvoorbeelden toe aan de databank.

2. De VNG zoekt actief naar praktijkvoorbeelden van gemeenten en voegt deze voorbeelden toe aan de databank.

 

Welke soorten praktijkvoorbeelden staan in de databank?
In deze databank vindt u allerlei soorten praktijkvoorbeelden: van beleidsnota's tot filmpjes, van concept tot uitvoeringsplan. De enige voorwaarde voor opname in de databank is dat het praktijkvoorbeeld vanuit gemeentelijk perspectief is geschreven. Alleen dan is het interessant voor andere gemeenten.

Om de databank actueel te houden, blijven praktijkvoorbeelden maximaal vijf jaar in de databank staan.

 

Checkt de VNG op kwaliteit?
Nee, de VNG beschrijft uitsluitend de aanpak van een gemeente. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten, wat voor de ene gemeente werkt, kan voor de andere gemeente juist onhandig zijn. Gemeenten kunnen in de databank zelf zoeken naar voorbeelden die het beste aansluiten bij hun praktijk. 

 

Heeft u een toevoeging voor de databank? 
Wij ontvangen graag uw voorbeelden! Lees bij 'Uw voorbeeld delen' hoe wij te bereiken zijn.

 

Heeft u een inhoudelijke vraag over een praktijkvoorbeeld?
Neem voor inhoudelijke vragen over praktijkvoorbeelden contact op met de betreffende gemeente.

 

Waarom zijn sommige foto's en afbeeldingen afgeschermd?

Om (schade)claim van derden te voorkomen, is de VNG genoodzaakt alle auteursrechtelijke stukken zoals foto's in beleidsnota's onherkenbaar te maken.

 

Vragen over de databank 
Voor vragen over de databank kunt u contact opnemen met het VNG Informatiecentrum. Mail uw vraag naar praktijkvoorbeelden@vng.nl of twitter naar @goed_voorbeeld.

 

Disclaimer
De VNG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de praktijkvoorbeelden, noch de reacties daarop, en houdt zich te allen tijde het recht voor om praktijkvoorbeelden te verwijderen.

 

 

Voorbeeld5

 
  • twitter
 
 
 
Er zijn nu 439 praktijkvoorbeelden beschikbaar