Routekaarten vluchtelingen gemeente Den Helder

Gemeente(n):Gemeente Den Helder (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Asiel en integratie
Type(s):Overig type
Waardering:waardering (1 waardering)
Contact: Daphne Luiken, gemeente Den Helder
E-mail: d.luiken.gans@denhelder.nl

 

Om inzichtelijk te maken welk traject een vluchteling doorloopt heeft de gemeente Den Helder samen met ketenpartners routekaarten gemaakt. In deze routekaarten wordt stap voor stap weergegeven wat het traject is dat een vluchteling doorloopt vanaf de aankomst in Nederland tot aan toeleiding naar werk/opleiding of terugkeer naar het land van herkomst. Dit hebben zij gedaan voor minder- en meerderjarigen. In de toelichting wordt beschreven welke instanties bij welke stap betrokken zijn.


Deze routekaarten maken inzichtelijk voor de gemeente en ketenpartners welke organisatie waarvoor verantwoordelijk is en tegen welke knelpunten vluchtelingen aanlopen tijdens de asielprocedure. Dit overzicht draagt ook bij aan de gezondheid van statushouders, omdat de groep in beeld is bij betrokken organisaties.

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !