Uitwerking plan van aanpak personen met verward gedrag regio Utrecht

Organisatie:Utrecht Midden-West
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Personen met verward gedrag
Type(s):Infographic, Plan van aanpak

 

In de uitwerking van het plan van aanpak gedrag baseert de regio Utrecht zich op alle bouwstenen van het aanjaagteam. Zowel in de uitvoering als het beleid staat de leefwereld en de inbreng van mensen met verward gedrag en hun omgeving centraal.

 

Beschrijving

Als een van de landelijke verdiepingsregio's is Utrecht een voorloper bij de aanpak. Een overzicht van de ambities waar met de verschillende partners in de regio aan gewerkt wordt, zijn opgenomen in de infographic.

 

Activiteiten m.b.t. het centraal zetten van de persoon zelf zijn onder meer:

  • Destigmatisering
    Samen met cliënten de negatieve beeldvorming doorbreken
  • Crisiskaart
    De cliënt houdt zelf de regie in handen
  • Menthal health first aid (MHFA)
    Professionals en burgers leren eerste hulp te bieden aan mensen met psychische klachten.

 

Bouwstenen aanpak verwarde personen

Ter ondersteuning van gemeenten en hun ketenpartners worden handvatten geboden. Bouwstenen met oplossingsrichtingen, die tezamen de basis vormen voor een sluitende aanpak van personen met verward gedrag. Dit praktijkvoorbeeld is een uitwerking van

 

Plannen van aanpak en beleid

 

Zie ook

Bouwstenen aanpak verwarde personen

Personen met verward gedrag

 

 

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !