Waterplan Almere 2017-2022

Gemeente(n):Gemeente Almere (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Stedelijk waterbeheer
Type(s):Beleidsnota

 

Het Waterplan 2017-2022 is een trendbreuk in het stedelijk waterbeleid voor Almere. Voor het eerst hebben gemeente en waterschap, met talrijke betrokkenen,een samenhangende visie op alle wateraspecten opgesteld, 'van riool tot recreatie'.
De gezamenlijke ambitie is dat  Almere zich verder versterkt als een 'stad van het zuiverste water', een ondernemende, veelzijdige waterstad. Deze ambitie past bij de identiteit van Almere, geboren úit het water, en omringd en dooraderd mét water. 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !