Verkeersveiligheid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Voortgangsrapportage programma verkeersveiligheid (Gemeente Utrecht, 2017)

  De voortgangsrapportage bevat in het tweede hoofdstuk informatie over de opgave en cijfers over het aantal verkeersongevallen, -slachtoffers en de ervaren veiligheidsbe...

Beleidsnota

Actieprogramma Verkeersveiligheid 2017-2019 (Gemeente Goeree-Overflakkee, 2016)

Verkeersongevallen veroorzaken dagelijks veel menselijk leed en grote materiële schade. De laatste jaren nemen het aantal doden en ernstige slachtoffers weer toe. De hogere cij...

Beleidsnota

Meerjarenplan verkeersveiligheid (Gemeente Amsterdam, 2016)

Meer fietsers en voetgangers, minder auto's. Het verkeer in Amsterdam is in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. De stad is drukker geworden en populair bij bezoekers, bewo...

Beleidsnota

Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2016-2019 (Gemeente Den Haag, 2016)

Den Haag werkt met succes aan verkeersveiligheid. Sinds er gerichte aandacht is voor verkeersveiligheid is de trend van het aantal verkeersslachtoffers dalende. Den Haag heeft ...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar