Zwolle gezonde stad

Gemeente(n):Gemeente Zwolle (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Veranderopgave omgevingswet
Type(s):Beleidsnota, Persbericht / Nieuwsbericht

 

Zwolle Gezonde Stad (ZGS) is een beweging die samen met inwoners en de gemeente een bijdrage leveren aan  het aantrekkelijk en gemakkelijk maken van de gezonde keuze. De beweging bevordert de integrale en  intersectorale samenwerking door partijen op het gebeid van beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk met elkaar  te verbinden en stelt daarbij de 'eigen' expertise en daar waar mogelijk mankracht en uren en financiële middelen beschikbaar.

ZGS streeft ernaar dat de lokale beweging blijft groeien. Daarvoor is het nodig dat organisaties die  het stimuleren van een gezonde leefstijl, een gezonde omgeving (fysiek en sociaal) en/of een  goede ketenaanpak van preventie en zorg implementeren of die willen investeren in de wijken  samenwerken.

 

Het individuele gedrag wordt beïnvloed door de omgeving. Het gaat dan zowel om de sociale omgeving (sociale steun, heersende normen en opvattingen over gezondheid en gewicht,  culturele gewoonten, opvoeding e.d.) als de fysieke omgeving (fietspaden, sport- en speelruimte,  veilige oversteekplekken, verlichting, voorzieningen e.d.).
In januari 2019 gaat de nieuwe omgevingswet van kracht. De gemeente Zwolle is gestart met de ontwikkeling van de nieuwe omgevingsvisie. De nieuwe Omgevingswet heeft als doel een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit voor inwoners te realiseren.  ZGS richt zich in de komende periode in ieder geval op het leveren van expertise aan de totstandkoming van de Zwolse omgevingsvisie, de borging en verdere uitrol van de Gezonde  Schoolaanpak, het stimuleren van gezonde school- en sportkantines en een gezonde werkvloer.

 


 

  

Beschrijving

Een gezonde leefstijl aantrekkelijk en gemakkelijk maken voor alle Zwollenaren. Dat is het doel van Zwolle Gezonde Stad. Zwolle Gezonde Stad gaat over gezond gedrag. Gezond eten, voldoende bewegen en matig met alcohol. Maar ook over een gezonde omgeving en gezonde zorg. Veel partijen in de stad zetten zich hiervoor in. En met succes!


Zwolle Gezonde Stad wil gezondheidsverschillen verkleinen. Daarom richten zij zich vooral op de wijken waar inwoners een minder goede gezondheid hebben. Die wijkaanpak werpt zijn vruchten af.  Binnenkort gaat men zelfs op buurtniveau aan de slag 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !