Onderwijshuisvesting

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2016-2020 (Gemeente Zwartewaterland, 2016)

Het IHP vormt het basisdocument van het onderwijshuisvestingsbeleid in de gemeente Zwartewaterland. In dit document zijn alle aspecten van de onderwijshuisvesting samengebracht...

Beleidsnota

Integraal huisvestingsplan Amsterdam 2016-2020 (Gemeente Amsterdam, 2015)

Amsterdam wil zorgen voor zowel kwalitatief hoogwaardig als kwantitatief voldoende onderwijsaanbod voor de kinderen in de stad en zet in op een gedifferentieerd en goed ge...

Beleidsnota

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs (Gemeente Leiden, 2015)

In deze beleidsregel is de vergoeding voor lokalen bewegingsonderwijs nader geregeld. Per 1 januari 2015 krijgen de schoolbesturen in het Primair Onderwijs de verantwoordelijkh...

Verordening

Kadernota onderwijshuisvesting 2016-2019 (Gemeente Apeldoorn, 2015)

De nieuwe kadernota heeft betrekking op de periode 2016-2019 en beschrijft het inhoudelijke beleid en het financiële kader voor de komende jaren.   Het beleidskader geef...

Beleidsnota

Integraal Huisvesting Plan Amersfoort (Gemeente Amersfoort, 2015)

Met het Integrale Huisvestingsplan geeft Amersfoort invulling aan een wijziging van de onderwijswetgeving op 1 januari 2015 waarmee gemeenten verantwoordelijk zijn voor ni...

Beleidsnota

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs (Gemeente Emmen, 2015)

   In deze beleidsregel is de vergoeding voor lokalen bewegingsonderwijs nader geregeld. De verlegging per 1 januari 1997 van de geldstroom 'materiële instandhouding...

Verordening

Ruimte om te leren (Gemeente Breda, 2013)

Optimale kansen tot ontplooiing, succes voor kinderen en betere schoolgebouwen: dat zijn de doelen die de gezamenlijke schoolbesturen en de Gemeente Breda willen bereiken met d...

Beleidsnota

waardering

Regionaal integraal huisvestingsplan (Gemeente Grootegast, Gemeente Leek, Gemeente Marum, 2013)

In het Westerkwartier werken de vier colleges en de schoolbesturen samen aan een Regionaal integraal huisvestingsplan onderwijs (RIHP). Een stuurgroep heeft een visiedocum...

Visie

Regionaal Integraal Huisvestingsplan onderwijs Westerkwartier 2013-2016 (Gemeente Grootegast, Gemeente Leek, Gemeente Marum, Gemeente Zuidhorn, 2013)

Het  'Regionaal Integraal Huisvestingsplan onderwijs Westerkwartier' 2013-2016 is opgesteld door de gezamenlijke besturen voor het primair en voortgezet onderwijs en de Co...

Beleidsnota

Integraal huisvestingsplan onderwijs 2014-2024 (Gemeente Best, 2013)

    Het voorliggende IHP geeft richting aan de toekomstige huisvesting van het onderwijs in de gemeente Best. Zo worden er in het beleidskader (hoofdstuk 4) uitgang...

Beleidsnota

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1646 praktijkvoorbeelden beschikbaar