Onderwijshuisvesting

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2016-2020 (Gemeente Zwartewaterland, 2016)

Het IHP vormt het basisdocument van het onderwijshuisvestingsbeleid in de gemeente Zwartewaterland. In dit document zijn alle aspecten van de onderwijshuisvesting samengebracht...

Beleidsnota

waardering

Kadernota onderwijshuisvesting 2016-2019 (Gemeente Apeldoorn, 2015)

De nieuwe kadernota heeft betrekking op de periode 2016-2019 en beschrijft het inhoudelijke beleid en het financiële kader voor de komende jaren.   Het beleidskader geef...

Beleidsnota

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs (Gemeente Emmen, 2015)

   In deze beleidsregel is de vergoeding voor lokalen bewegingsonderwijs nader geregeld. De verlegging per 1 januari 1997 van de geldstroom 'materiële instandhouding...

Verordening

Integraal Huisvesting Plan Amersfoort (Gemeente Amersfoort, 2015)

Met het Integrale Huisvestingsplan geeft Amersfoort invulling aan een wijziging van de onderwijswetgeving op 1 januari 2015 waarmee gemeenten verantwoordelijk zijn voor ni...

Beleidsnota

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs (Gemeente Leiden, 2015)

In deze beleidsregel is de vergoeding voor lokalen bewegingsonderwijs nader geregeld. Per 1 januari 2015 krijgen de schoolbesturen in het Primair Onderwijs de verantwoordelijkh...

Verordening

Integraal huisvestingsplan Amsterdam 2016-2020 (Gemeente Amsterdam, 2015)

Amsterdam wil zorgen voor zowel kwalitatief hoogwaardig als kwantitatief voldoende onderwijsaanbod voor de kinderen in de stad en zet in op een gedifferentieerd en goed ge...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1115 praktijkvoorbeelden beschikbaar