Aanpak thuiszitters

 
Gemeente(n):Gemeente Echt-Susteren (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Leudal (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Maasgouw (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Roerdalen (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Roermond (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:VSV/Leerplichtwet
Type(s):Persbericht / Nieuwsbericht

 

Thuiszitters zijn kinderen die wel recht hebben op onderwijs, maar die door tal van oorzaken zonder geldige reden niet naar school gaan. Door de aanpak van de 'Actietafel thuiszitters' zijn er in de regio Roermond steeds minder thuiszitters, die bovendien minder lang thuis zitten dan voorheen. 

 

Er was behoefte aan inzicht in aard en omvang van de thuiszittersproblematiek in de  RMC-regio (Roermond, Leudal, Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen). In samenwerking met voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en jeugdhulpverlening, met ondersteuning van Gedragswerk zijn er 65 thuiszitters in beeld gebracht. Voor elk van hen is een oplossing gezocht, met als doel deze jongeren weer op school te krijgen. De aanpak van de actietafel leidt nog steeds tot positieve resultaten. Door vroegtijdig samen te werken rondom één jongere en of één gezin, regie te houden op afspraken en door uit te gaan van bestaande voorzieningen. Ook worden de ouders en leerlingen bij het traject betrokken. En elke leerling die wordt aangemeld, blijft actief in beeld, totdat het beoogde resultaat is bereikt.

 

 

Reageer!

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !
 

©VNG 2019
Deze samenvatting is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door gemeenten. Verstrekking aan anderen is alleen toegestaan met toestemming van de VNG (070-3738020 / informatiecentrum@vng.nl).