Uitvoeringsnota drugsbeleid 2016

Gemeente(n):Gemeente Doetinchem (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Softdrugsbeleid
Type(s):Beleidsnota

 

De Uitvoeringsnota Drugsbeleid heeft een veel breder kader dan het coffeeshopbeleid. Dit komt tot uiting in de lokale doelstellingen van het drugsbeleid. Om deze doelstellingen te realiseren worden de instrumenten preventie en voorlichting ingezet. Daarnaast is de regulering van de handel en het gebruik in drugs een belangrijk instrument. Dit komt onder meer tot uiting in het te voeren vestigingsbeleid voor coffeeshops. Ten slotte krijgt toezicht en handhaving veel aandacht. In de handhavingstrategie is aandacht voor een goede afstemming tussen bestuur, politie en Openbaar Ministerie. Van belang is te melden dat in het integrale veiligheidsbeleid van Doetinchem het bestrijden van drugsoverlast hoge prioriteit heeft. 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !