Participatiewet

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Verwonderzoek (Gemeente Zaanstad, 2018)

Goede oplossingen bedenken om mensen aan het werk en een inkomen te helpen. Dat blijkt één van de meest ingewikkelde en hardnekkige vraagstukken die gemeenten in Nederland kenn...

Onderzoek

Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022 "Versterken van Veerkracht" (Gemeente Lansingerland, 2018)

Vanaf 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning bij de gemeente. Deze overheveling ging gepaard met bezuinigingen. Dit betekende dat gemeenten a...

Beleidsnota

Bijblijven in Bronckhorst (Gemeente Bronckhorst, 2018)

Het onderzoek leidt tot een overzicht van digitale vaardigheden voor ouderen om aangehaakt te kunnen blijven op de zorg, in de hoop inzicht te kijgen in de digitale vaardighede...

Beleidsnota

Meedoen in Rheden: zoektocht in het sociaal domein (Gemeente Rheden, 2017)

Sinds ruim twee jaar geleden nagenoeg het complete sociaal domein naar de gemeenten werd geschoven, is integraliteit het toverwoord. Budgetten werden ontschot, muurtjes tussen ...

Overig type, Persbericht / Nieuwsbericht

De burger aan zet (FSU Leeuwarden, 2017)

Hoe waardevol zou het zijn dat kwetsbare burgers met een minimuminkomen zo snel mogelijk op financiële steun kunnen rekenen? Om daarmee  - verdere - geldproblemen of schul...

Overig type

Beleidsplan sociaal domein gemeenten Brabantse Wal 2018 t/m 2021 (Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Steenbergen, Gemeente Woensdrecht, 2017)

De decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 worden beschouwd als de grootste bestuurlijke verandering van de laatste decennia. De gemeenten op de Brabantse Wal...

Beleidsnota

Aanvliegroute voor invoering Sonar/WBS (Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt, 2016)

Randvoorwaarde voor een goede regionale bediening van werkgevers en werkzoekenden was de invoering van één gezamenlijk systeem: Sonar/WBS. De techniek was er al, maar...

Projectbeschrijving

Inclusieve arbeidsanalyses vanuit doelgroep (Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen, 2016)

Met acht 'inclusieve arbeidsanalyses' werden bij Umc Radboud onlangs 23 arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking 'gevonden'. Het waren hoogopgeleide mensen uit de d...

Projectbeschrijving

Leerwerkplekken in gemeentekantoor (Gemeente Sliedrecht, 2016)

De gemeente Sliedrecht start op 1 januari 2017 met het aanbieden van kleinschalige dagbesteding met leerwerkplekken in het gemeentekantoor van Sliedrecht. Hiervoor ondertekende...

Persbericht / Nieuwsbericht

Samen aan het werk (Gemeente Almere, Gemeente Dronten, Gemeente Lelystad, Gemeente Noordoostpolder, Gemeente Urk, 2016)

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk ...

Gemeenschappelijke regeling

Nota Nieuw Beschut Werk 2017-2018 (Gemeente Brummen, 2016)

In de nu voorliggende notitie wordt een beleidslijn ten aanzien van de voorziening beschut werk vastgesteld, zodat er duidelijkheid is voor de inwoners van de gemeente Brummen....

Beleidsnota

waardering

Pilot klantprofielen vullen (Gemeente Zwolle, 2016)

Vijf gemeenten van de arbeidsmarktregio Regio Zwolle, waaronder Zwolle, namen deel aan een pilot om klantprofielen te vullen. Ze kregen ondersteuning van een door de Progr...

Projectbeschrijving

waardering

Damster Zorgbalie Appingedam (Gemeente Appingedam, 2016)

De Damster Zorgbalie is gerealiseerd door middel van een krachtig samenwerkingsverband tussen de gemeente Appingedam en EZA  (stichting eerstelijnszorg Appingedam). Hierdo...

Folder

waardering

Ondernemers en gemeente werken samen bij schildersproject (Gemeente Stadskanaal, 2015)

Een voorbeeldproject hoe uitkeringsgerechtigden via een werkleertraject naar een reguliere arbeidsplek worden begeleid en hoe ondernemers, onderwijs en overheid met elkaar kunn...

Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Project Social Return Gemeente Delft en het RdGG (Gemeente Delft, 2015)

De gemeente Delft verwacht sinds 2011 dat investeringen die zij doet daadwerkelijk sociale 'winst' opleveren (Social Return). Met het project Social Return creëerden het Werkge...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Intentieverklaring samenwerking regionaal Werkbedrijf Rijnmond (Gemeente Albrandswaard, Gemeente Barendrecht, Gemeente Binnenmaas, Gemeente Brielle, Gemeente Capelle aan den IJssel, Gemeente Cromstrijen, Gemeente Goeree-Overflakkee, Gemeente Hellevoetsluis, Gemeente Korendijk, Gemeente Krimpen aan den IJssel, Gemeente Maassluis, Gemeente Oud-Beijerland, Gemeente Ridderkerk, Gemeente Rotterdam, Gemeente Schiedam, Gemeente Strijen, Gemeente Vlaardingen, Gemeente Westvoorne, 2015)

Sociale partners, lokale overheden en UWV in arbeidsmarktregio Rijnmond ondertekenen intentieverklaring over de vorming van en samenwerking in het regionaal Werkbedrijf Rijnmond.

Intentieverklaring

Droomkaart Leusden (Gemeente Leusden, 2015)

De gemeente heeft in gesprek met zo'n 100 Leusdenaren een droomkaart  samengesteld over het gedroomde Leusden over tien jaar. Deze kaart laat zien wat de droom van Le...

Overig type

waardering

Samenwerkingsovereenkomst realisatie banenafspraak Groot-Amsterdam (Gemeente Aalsmeer, Gemeente Amstelveen, Gemeente Amsterdam, Gemeente De Ronde Venen, Gemeente Diemen, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Ouder-Amstel, Gemeente Uithoorn, 2015)

Gemeenten, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en UWV tekenen samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking in de a...

Contract/overeenkomst, Website

Leidraad Burgerbetrokkenheid (Gemeente van de Toekomst, 2015)

Op welke manier kunnen inwoners van een gemeente hun stem laten horen over onderwerpen in het sociaal domein? Bijvoorbeeld via cliëntenraden Participatiewet en adviesraden...

Overig type, Persbericht / Nieuwsbericht

waardering

Programma digitale innovatie arbeidsmarkt (Gemeente Enschede, 2015)

Enschede kende begin 2015 een hoog werkloosheidpercentage en wil dat omlaag brengen. Kunnen moderne digitale technieken bijdragen aan het vergroten van de kansen op een baan? K...

Folder

waardering

Gemeenten Groningen en Assen werken samen in ‘Werken aan Werk’ (Gemeente Assen, Gemeente Groningen, 2015)

De wethouders Roeland van der Schaaf van de gemeente Groningen en Maurice Hoogeveen van de gemeente Assenhebben een convenant getekend met de bedrijven Muelink & Grol ...

Persbericht / Nieuwsbericht

Marktbewerkingsplan 2015 arbeidsregio Haaglanden (Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, Gemeente Midden-Delfland, Gemeente Rijswijk, Gemeente Westland, 2015)

Dit marktbewerkingsplan beschrijft de ontwikkeling van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt en geeft aan waar kansen liggen voor werkzoekenden die een beroep doen op di...

Beleidsnota

Minder uitkeringen en meer werk (Gemeente Horst aan de Maas, 2015)

Een creatieve insteek, door het aangaan van partnerships met de markt, o.a. uit de bouwsector en de glastuinbouwsector, gecombineerd met een hands-on aanpak hebben in Horst aan...

Persbericht / Nieuwsbericht


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1115 praktijkvoorbeelden beschikbaar