Aanvliegroute voor invoering Sonar/WBS

Organisatie:Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Participatiewet
Type(s):Projectbeschrijving

 

Randvoorwaarde voor een goede regionale bediening van werkgevers en werkzoekenden was de invoering van één gezamenlijk systeem: Sonar/WBS. De techniek was er al, maar er werd niks mee gedaan. De 'aanvliegroute' kende belangrijke drie elementen:

  • een stevige bestuurlijke verankering van de opdracht.
  • het borgen van één gezamenlijke werkaanpak samen met regionale managers.
  • Extra ondersteuning bij de uitvoering/werkvloer

 

Voordeel van het stevige draagvlak op bestuurlijk niveau was dat bij gebrek aan tempo op medewerkers- of managementniveau, snel en eenvoudig kon worden opgeschaald om deze alsnog af te dwingen. Gemeenten hechten aan hun eigen identiteit. Samenwerken betekent je doen en laten op elkaar afstemmen en soms je eigen aanpak loslaten. Om dit proces te ondersteunen is het belangrijk om het gezamenlijk belang goed duidelijk te maken: meer mensen aan het werk helpen. Bevorderlijk voor de invoering was dat UWV goed luisterde naar de inbreng en de wensen van ict-coördinatoren van de arbeidsmarktregio's.

 

Inmiddels is ongeveer een derde van de 24 betrokken Friese gemeenten operationeel, een derde is 'een heel eind'. Het streven van de noordelijke arbeidsmarktregio is om vanaf de zomer alle  nieuwe instroom werkzoekenden in Sonar/WBS te verwerken. De rest van het jaar zal worden besteed om bestaande klanten uit de oude systemen over te hevelen en hun profiel te verrijken.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !